logook

PSYCHOCYBERNETYCZNE BADANIE CHARAKTERU

 Wybierz zawód, który kochasz, a już nigdy nie będziesz musiał pracować - Konfucjusz

balansOptimax System” dostarcza praktyczne wskazówki i narzędzia służące do poprawy relacji interpersonalnych (społecznych) i sposobów działania, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Warunkiem niezbędnym jest poznanie i zrozumienie własnego charakteru. Aby go zrozumieć musimy poznać nasze mocne strony oraz umieć zidentyfikować i zhierarchizować nasze pasje.

Co to oznacza w praktyce, w naszym życiu?

1. Rodzina – Możliwość wybrania optymalnego partnera życiowego. W rodzinie, która już istnieje, nie możemy zmienić charakterów jej członków, możemy jedynie optymalizować relacje pomiędzy jej członkami.
2. Praca - zawód, firma i/lub zarządzanie, współpracownicy, partnerzy biznesowi, relacje – to elementy, na które mamy wpływ.
3. Ja – dieta, sport i rekreacja, hobby oraz przyjaciele - to składniki, które możemy zmienić i przyczyniające się do tego, abyśmy żyli dobrze i szczęśliwie.

Zrozumienie, gdzie w wymienionych obszarach, została zachwiana równowaga i co może ją przywrócić, obniża poziom stresu i przywraca możliwość wysoce efektywnego działania.

Jeżeli nie rozumiemy siebie samych, możemy zostać wypchnięci ze stanu równowagi przez otaczające nas środowisko. System (czyli „my”) będzie pozbawiony równowagi, jeżeli źle wybierzemy:
1. Rodzinę – partnera życiowego.
2. Pracę – zawód wykonywany, firmę.
3. Dla siebie – tryb życia, przyjaciół, hobby, aktywność lub brak aktywności itd. czyli wszystko to co umożliwia regenerację fizyczną i psychiczną naszego organizmu.